Mi smo za čistu okolinu !
 • Reference

  • Zgrada u Zrenjaninu

  • U Zrenjaninu pušten u pogon toplotna pumpa koja zagreva zgradu sa 42 stana. Isklučivi izvor toplotne energije je BES toplotna pumpa tipa voda/voda. Voda cirkuliše između crpnih i upojnih bunara.

   • Image 5
   • Image 5
  • Hotel Prezident

  • Hotel Prezident u Novom Sadu(hotel sa 5 zvezdica) instalisana toplotna snaga od 300kW. Toplotne pumpe greju objekat hotela, otvoreni- i zatvoreni baren, kao i sanitarnu vodu. Sistem za odaju toplotne energije sastoji se od podnog grejanja i fan-coil jedinica. Klimatizacija objekta je takođe zadatak toplotnih pumpi.

   • Image 5
  • Hotel Premium Prezident

  • Hotel Premium Prezident u Sremskim Karlovcima (hotel sa 5 zvezdica) instalisana toplotna snaga od 200kW. Toplotna pumpa je tipa vazduh/voda. Toplotne pumpe greju i klimatizuju objekat hotela. Pomoću njih se greje voda bazena i priprema se sanitarna topla voda. Sistem za odaju toplotne energije čini kombinacija podnog- i zidnog grejanja.

   • Image 5
   • Image 5
   • Image 5
  • Farma za tov pilića

  • Farma za tov pilića u Malom Iđošu. Ugrađene su toplotne pumpe ukupnog grejnog kapaciteta od oko 400kW. Tovilišta se greju preko sistema podnog grejanja.

   • Image 5
  • Proizvodna hala

  • Proizvodna hala u Bačkoj Topoli od oko 800m². Ugrađena je toplotna pumpa tipa voda/voda, grejnog kapaciteta od 70kW.

   • Image 5
   • Image 5
  • Poslovni prostor ( kancelarije i magacini )

  • Poslovni prostor ( kancelarije i magacini ) u Subotici ukupne grejne površine od oko 950m². Ugrađena je toplotna pumpa tipa voda/voda, grejnog kapaciteta od 70kW.

   • Image 5
  • Bazen za foke u zoološkom vrtu

  • Bazen za foke u zoološkom vrtu u Beogradu i u Jagodini. Zapremina bazena je oko 250m³. Voda u bazenu se preko celog leta drži u temperaturnom opsegu 12-15ºC.

   • Image 5
   • Image 5
  • Porodične kuće

  • Porodične kuće, grejna površina se kreće u opsegu od 100 do 450m². Ugrađene su toplotne grejnog kapaciteta 12-35kW. Neki od njih su prošireni i osposobljeni za funkcije klimatizacije, pripremu sanitarne tople vode, zagrevanja bazenske vode i sušenje vazduha u bazenskom prostoru..

   • Image 5
   • Image 5
   • Image 5
   • Image 5
  • Čileri za hlađenje vode u sodarama

  • Čileri za hlađenje vode u sodarama. Primenjuju se tipovi sa rashladnim kapacitetom od 4 i 8 kW.

   • Image 5
  • Mobilno klizalište

  • Mobilno klizalište u Kanjiži sa ledenom površinom od 450m².

   • Image 5
   • Image 5
 • Zašto toplotne pumpe?

  Toplotne pumpe pružaju mogućnost za najjeftinije grejanje. One za zagrevanje koriste obnovljive izvore energije, koja nam je na raspolaganju bez novčane naknade. Na ovaj način sa potrošenih 1kW električne energije dobijate u Vašem grejnom sistemu 4-6 kW toplotne energije.

 • Zašto BES toplotne pumpe?

  Današnji izgled i performanse su rezultat 30-o godišnje prakse i istraživanja - to je naš razvoj, proizvod i ponos. Izrađuje se od savremenih komponenti, koji se proizvodebaš za ovakve namene. Mogu se ugraditi u svaki postojeći sistem centralnog grejanja.

 • Gde se može primeniti?

  Naše toplotne pumpe mogu se primeniti u svakom objektu koji treba da se zagreva. To mogu biti stambeni ili kancelarijski prostori, proizvodne hale, magacini, poljoprivredni objekti, sušare, plastenici, bazeni itd.

Naši sistemi grejanja i hlađenja smanjuju troškove za 70-80%